Fujitsu Klima Seçimi ve Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

fujitsu-klima-montajı-banner

Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme süresince oldukça zorlanmaktadır. Bir konfor aracı olarak satın alınan klimaların, Türkiye'nin iklim koşullarına ve klimatize edilmek istenen mekana uygun seçilmemiş olması, yeterli servis desteğinin sağlanamaması, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.

Kullanım ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde, ilk satın alma maliyetinin yanı sıra işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemiz koşullarında oldukça pahalı bir ürün olan klima cihazlarını satın almadan önce mutlaka küçük bir araştırma yapılmalıdır. Karar alma sürecine yararlı olacağını düşündüğümüz başlıklar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

Klima Almadan Önce Yapılması Gerekenler

  • Her şeyden önce klimatize edilecek mahallerde hangi tip klima cihazının kullanılması gerektiğine karar verilmelidir. Bunun için firmanın yetkili servisi tarafından keşif yoluyla tespitler yapılmalıdır.
  • Klimayı satın alırken kullanacağı yer önemlidir. Örneğin, ev, ofis, hastane, lokanta, bilgi işlem odası vb. Özellikle yazın soğutma ihtiyacı için tercih edilen klimalardan artık ısıtma ihtiyacını karşılamak içinde faydalanılmalıdır. Fakat kış mevsiminde ortalama sıcaklığın 0 C'nin altında kalan bölgelerde, ünitelerin sık sık defrosta girmesinden ve veriminin düşmesinden dolayı direkt ısıtma konumunda kullanılması ekonomik değildir.
  • Kapasite tayini, mahalin yapısı ve ısı kazancıyla doğru orantılı olan en önemli konudur. Türkiye'deki kapasite tayinlerinde genellikle mahalin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta ve hatta firmaların hazırladığı özel tablolar kullanılmaktadır. Bu tablolar belli bir referans ve yaklaşım sağlamakla birlikte kesinlik sağlamayabilir. Klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisindeki hava hacmi önemlidir.
  • Türkiye'de genellikle binalarda kat yüksekliği 3 metre civarında olmakla beraber çeşitli kat yükseklikleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için ısı kazancını etkileyen mahal tipi, pencere sayısı, oda yönü vb. faktörlerin göz önünde bulundurulduğu mahale has ısı kazanç hesabı yapmak zorunludur. Tüketici tarafından gerektiğinde yetkili firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir.